Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Dipl.-Jur.Univ. Kai Tobias Lembach | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dipl.-Jur.Univ. Kai Tobias Lembach
Externý doktorand 
 
kaitobias.lembach@umb.sk
 
JUDr. Alexandra Letková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Alexandra Letková, PhD.
 
 
alexandra.letkova@umb.sk
 
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
164 
048 446 3164
Mgr. Michaela Lihanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Lihanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Michaela.Lihanova@umb.sk
č. 118 
048 446 3118, 0918 610 133
Lukáš Macko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lukáš Macko
Referent 
Nepedagogický zamestnanec 
lukas.macko@umb.sk
119 
048 446 3119
 JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Madar@umb.sk
239 
048 446 3239
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
mojmir.mamojka@umb.sk
107 
048 446 3107
doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
ingrid.mencerova@umb.sk
246 
048 446 3246
Mgr. Matúš Mendrej | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Matúš Mendrej
Externý doktorand 
 
matus.mendrej@umb.sk
 
Mgr. Zuzana Mičková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry 
Odborná asistentka 
zuzana.mickova@umb.sk
160 
048 446 3160
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela