Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Dagmar Pásztorová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dagmar Pásztorová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
dagmar.pasztorova@umb.sk
115 
048 446 3117
PhDr. Roland Pavlík, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Roland Pavlík, PhD.
odborník z praxe /Súdna psychológia/, rolandpavlik25@gmail.com 
Externý vyučujúci 
roland.pavlik@umb.sk
244 
048 446 3244
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
bernard.pekar@umb.sk
č. 159 
048 446 3159
JUDr. Lucia Petríková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lucia.kunikova@umb.sk
č. 235 
048 446 3235
Mgr. Lucia Piperková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lucia Piperková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lucia.piperkova@umb.sk
č. 111 
048 446 3116
JUDr. Marica Pirošíková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marica Pirošíková
Doktorandka, I. ročník 
 
marica.pirosikova@umb.sk
 
JUDr. Martin Píry, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Píry, PhD.
Tajomník 
Odborný asistent 
martin.piry@umb.sk
č. 151 
048 446 3151
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
zlatica.polacekturekova@umb.sk
236 
048 446 3236
Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3162, 0915396981
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 108 
048 446 3116
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela