Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Súdna psychológia

Cieľom predmetu je osvojenie si potrebných teoretických poznatkov a vedomostí zo súdnej psychológie, potrebných na výkon rôznych právnických profesií. Vzdelávací proces je zameraný na nasledovné okruhy tém: Predmet a postavenie súdnej psychológie. Využitie súdnej psychológie v jednotlivých oblastiach. Teórie delikvencie. Vývinové aspekty v súdnej psychológii. Motivácia trestnej činnosti. Osobnosť páchateľa trestnej činnosti z pohľadu súdnej psychológie.  Psychodiagnostika v súdnej psychológii. Alkoholové a nealkoholové toxikománie vo vzťahu k trestnej činnosti. Sexuálne poruchy vo vzťahu k  trestnej činnosti. Psychológia svedeckej výpovede. Agresológia – psychológia a patopsychológia násilia. Psychologické profilovanie páchateľov. Viktimológia – veda o obeti. Súdnoznalecké psychologické dokazovanie. Prognostika a prevencia násilia z pohľadu aplikovaných forenzných vied. Sociálno-psychologické aspekty výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB