Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - FEBRUÁR 2024

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SK a všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní na Slovensku a v Českej republike  - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY a odborných článkov, ktoré je mnohonásobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, nájdu teraz v našom systéme za pár minút.

Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Riešenie otázky nezaujatosti *

2. Námietka premlčania s dobrými mravmi *

3. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. Bytové družstvo. Podiel. Cena.*

4. Odôvodnenie rozhodcovského rozsudku a zásada rovnosti účastníkov rozhodcovského konania *

5. Dôkazné bremeno o preukázaní úpadku dlžníka pri právnom úkone uskutočnenom medzi spriaznenými osobami *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Nároky na náhradu škody vzniknuté zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla *

7. Nárok na paušálnu náhradu vzniká ex lege, a to čo sa týka základu aj výšky *

8. Otázka platnosti právneho úkonu má v trestnom konaní význam a musí byť riešená v prípade, ak to má vplyv na naplnenie formálneho znaku skutkovej podstaty trestného činu *

9. Dedenie absolútnych majetkových autorských práv *

10.  Nemožnosť upustiť od uloženia spoločného trestu a uloženie spoločného trestu v rovnakej výške ako bol uložený skorším rozsudkom *

OBČIANSKE PRÁVO

11. Zastupovanie vlastníkov bytov správcom *

12. Dohoda o podstatných častiach zmluvy - zmluva o dielo *

13. Vzájomné kolegiálne vzťahy medzi sudcami nie sú dôvodom vylúčenia sudcu za predpokladu, že nepredstavujú priateľské vzťahy presahujúce hranicu profesionálnosti a kolegiálnosti *

14. Zadosťučinenie v peniazoch *

15. Premlčanie výkonu záložného práva *

OBCHODNÉ PRÁVO

16. Premlčanie nároku na náhradu škody *

17. Právna úpravu obsiahnutú v § 272 ods. 2 OBZ nie je možné aplikovať na zmluvu, ktorej písomnú formu stanovuje zákon *

18. Zákaz ekonomicky iracionálneho dojednania v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu na trhu s potravinami *

19. Daňový subjekt nie je možné pripraviť o právo odpočítať DPH len v dôsledku skutočností ležiacich mimo jeho sféry *

20. Predpoklady vzniku členstva v družstve *

Okrem toho máte v našom systéme výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 130.234 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 47.494 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 384.109 rozsudkov


Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB