Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Radomír Jakab

Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces

                                                       

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.15-26  

Citácia: JAKAB, R. 2020. Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 1. pp. 15-26. [cit. dátum citovania]. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.1.15-26 ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Právo poškodeného priestupkom na spravodlivý proces. Poškodený je jedným z účastnı́kov priestupkového konania. V podmienkach Slovenskej republiky nie je právna úprava tohto inštitútu precı́zna a detailná́. Súčasná právna úprava iba uvádza, že účastníkom konania je aj poškodený, ak ide o prejedanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom, ako aj stanovuje podmienky uplatnenia nároku na náhradu škody a rozhodnutia o nej. Je preto potrebné posúdiť, či táto úprava dáva dostatočné garancie ochrany všetkých aspektov práva na spravodlivý proces. Okrem toho, mám za to, že v rámci právnej regulácie priestupkov je potrebné reflektovať aj restoratívne prístupy, ktoré sú skôr dominantou súčasnej vedy trestného práva. Cieľom tohto príspevku je teda posúdiť, do akej miery súčasná právna úprava zabezpečuje poškodenému priestupkom všetky aspekty práva na spravodlivý proces, resp. v akom rozsahu by bolo potrebné právnu úpravu tohto inštitútu zdokonaliť.

 

Kľúčové slová: priestupok, priestupkové konanie, poškodený

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB