Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Marek Švec - Andrea Olšovská

Súdny prieskum procesov konania pred rozhodcom v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2023.10.4.164-188

 

Citácia:  ŠVEC, M. – OLŠOVSKÁ, A. 2023. Súdny prieskum procesov konania pred rozhodcom v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. In Štát a právo [online]. 2023, vol. 10, no. 4. pp. 164-188 [cit. dátum  citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2023.10.4.164-188    

Abstrakt: Právne výklady k postaveniu a k procesu rozhodovania rozhodcu v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch nadobúdali rôzny obsah v závislosti od toho, ako sa subjekt rozhodcu postupne inkorporoval do rôznych pracovnoprávnych inštitútov. Od jeho jednoznačného súkromnoprávneho postavenia pri riešení kolektívneho sporu podľa § 13 zákona o kolektívnom vyjednávaní (spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy alebo jej dodatku) až po úvahy k jeho verejnoprávnemu postaveniu pri riešení kolektívneho sporu podľa § 3a zákona o kolektívnom vyjednávaní (spor o odborovú organizáciu oprávnenú rokovať a uzatvárať kolektívnu zmluvu) alebo podľa § 14 zákona o kolektívnom vyjednávaní (spor o plnenie záväzkov z kolektívnej zmluvy, z ktorých nevyplývajú nároky jednotlivým zamestnancom), pri súčasne nevyjasnenom právnom statuse pri riešení kolektívnych sporov podľa § 230a Zákonníka práce (spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa), § 240 ods. 3 Zákonníka práce (spor o rozdelenie pracovného voľna na činnosť odborovej organizácie) alebo §142a Zákonníka práce (podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce). Autori sa v predkladanom článku snažia na podklade vlastnej aplikačnej praxe, relevantných nových súdnych rozhodnutí a pracovnoprávnej doktríny ponúknuť pohľad na ambivalentné postavenie rozhodcu v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch a následne pokúsiť sa určiť vývoj de lege ferenda tohto pracovnoprávneho inštitútu.

 

Kľúčové slová: rozhodca, odborová organizácia, zástupca zamestnancov, pluralita, súkromnoprávny spor

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB