print

Vedenie fakulty

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc.

dekan fakulty
tel. 048/446 3106
e-mail: mojmir.mamojka@umb.sk

JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.

doc. JUDr. Ivana ŠOŠKOVÁ, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

štatutárna zástupkyňa dekana

tel. 048/446 3171
e-mail: ivana.soskova@umb.sk

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD. 

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

tel. 048/446 3148

e-mail: michal.turosik@umb.sk

JUDr. Monika Némethová, PhD.

JUDr. Monika Némethová, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

tel. 048/446 3254
e-mail: monika.nemethova@umb.sk

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB