print

Vedenie fakulty

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.
dekan fakulty
tel. 048/446 3148
e-mail: michal.turosik@umb.sk

 

JUDr. Monika Némethová, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

tel. 048/446 3254

e-mail: monika.nemethova@umb.sk

 

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť

tel. 048/446 3169

e-mail: andrea.sevcikova@umb.sk

   

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy, rozvoj a marketingovú komunikáciu

tel. 048/446 3113
e-mail: lubica.saktorova@umb.sk

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela