Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Jaroslav Chovanec

Ústava SR – pojem, vznik, štruktúra a novelizácia

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.134-146  

Citácia: CHOVANEC, J. 2021. Ústava SR – pojem, vznik, štruktúra a novelizácia. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 2-3, pp. 134-146 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.134-146

Abstrakt: Autor v štúdii definuje pojem ústavy, rozoberá a hodnotí vznik Ústavy Slovenskej republiky, jej štruktúru, ako aj novelizáciu. Pritom poukazuje, že Ústava Slovenskej republiky bola od svojho vzniku a účinnosti (1. september 1992 a 1. október 1992 a 1. január 1993) dvadsaťkrát novelizovaná. Taktiež upozorňuje, že tretia tzv. veľká novela ústavy (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.) a posledná novela ústavy (ústavný zákon č. 422/202 Z. z.) boli najrozsiahlejšie oproti ostatným novelám Ústavy Slovenskej republiky. V štúdii autor v stručnosti zhodnotil i najdôležitejšie ústavné inštitúcie a inštitúty. Ďalej okrem iného poukazuje i na kritiku najmä poslednej novely Ústavy Slovenskej republiky, a to so zdôraznením, že ju kritizuje veľká skupina sudcov a prokurátorov, ako aj súčasná opozícia. Taktiež poukazuje na skutočnosť, že poslednú novelu Ústavy Slovenskej republiky kritizuje i odborná vedecká a právnická komunita. Záverom štúdie autor zdôrazňuje, že Ústava Slovenskej republiky vytvorila ústavnoprávne podmienky pre budovanie demokratického právneho štátu, ako aj pre vstup Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr, t. j. do NATO a Európskej únie a taktiež pre mierovú spoluprácu Slovenskej republiky so štátmi sveta. Pritom ešte autor upozorňuje na významnú skutočnosť, že Ústava Slovenskej republiky je porovnateľná s ústavami najmä štátov Európskej únie.

Kľúčové slová:  ústava, ústavný zákon, zákon, novelizácia, zákonodarná moc, výkonná moc, súdna moc

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB