RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica2@umb.sk
255 
048 446 3255

Profesori

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Profesor 
milan.durica2@umb.sk
255 
048 446 3255

Docenti

doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
jana.simonova@umb.sk
 

Odborní asistenti

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.Sevcikova@umb.sk
169 
048 446 3169
JUDr. Tatiana Jamrichová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Tatiana Jamrichová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
tatiana.kubincova@umb.sk
247 
048 446 3247
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
barbora.mazurova@umb.sk
 
JUDr. Monika Némethová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254, 0918901718
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, zastupovanie počas materskej dovolenky, tajomníčka katedry 
Odborný asistent 
lenka.usiakova@umb.sk
247 
048 446 3247

Interní doktorandi

JUDr. Michal Úradník | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Michal Úradník
Doktorand, III. ročník 
 
michal.uradnik@umb.sk
248 
048 446 3248
Mgr. Jakub Dzimko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jakub Dzimko
Doktorand 
 
jakub.dzimko@umb.sk
 
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA
Doktorandka 
 
aneta.ksenzighova@umb.sk
 

Nepedagogickí zamestnanci

Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227, 0918 901 719

Docenti

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. |
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela