Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
20 rokov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie.
Alternatívne tresty
Application of the Right to education in Austria and Slovakia
asdf

asdf (Zbierka)

Autor/Kolektív:lubomír Kováčik
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISSN:2049-3630

asdf

Banskobystrický pedagóg Ján Duchoň – priekopník vecného encyklopedizmu na latinskej škole 17. storočia na Slovensku
Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby. (Vymedzenie pojmov a právna úprava)
Daňový poriadok - komentár
Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jáger, Róbert
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1547-6
Kúpiť teraz za 6,00 €

-

Devízové právo v Slovenskej republike. Devízový zákon s komentárom.
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Finančné právo I. časť. Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančného trhu.
Historical and Current Aspects of the Ecclesiastical Organization in Slovakia - CD
Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva.
Kapitoly z medicínskeho práva
Kapitoly z medicínskeho práva. II. Doplnené a prepracované vydanie
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
LATINČINA PRE ŠTUDENTOV PRÁVA - LINGUA LATINA AD USUM IURIS STUDIOSORUM
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela