Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
20 rokov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie.
Application of the Right to education in Austria and Slovakia
Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby. (Vymedzenie pojmov a právna úprava)
Daňový poriadok - komentár
Devízové právo v Slovenskej republike. Devízový zákon s komentárom.
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
Finančné právo I. časť. Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančného trhu.
Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva.
Kapitoly z medicínskeho práva
Konanie o kontrole právnych predpisov pred Ústavnými súdmi Slovenskej republiky a Českej republiky
Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949
Mnohosť trestnej činnosti
Najstaršie právo na Slovensku?
Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX.

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XIX. (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0867-6

-

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XX.
NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII, ročník XXI.
Občianske právo - Všeobecná časť
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB