Publikácie zamestnancov a doktorandov fakulty

Vyhľadávanie v publikáciách
20 rokov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Abstraktná kontrola ústavnosti právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky
Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie.
Alternatívne tresty
Application of the Right to education in Austria and Slovakia
Banskobystrický pedagóg Ján Duchoň – priekopník vecného encyklopedizmu na latinskej škole 17. storočia na Slovensku
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. - Mgr. Miroslava Dolíhalová - Mgr. Dominika Kubošiová - JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2021ISBN:978-80-557-1839-2
Kúpiť teraz za 7,50 €

Predmetná vysokoškolská učebnica sa venuje právnej regulácii bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako jedného z druhov vecných práv. Vymedzuje podstatu, charakteristiku a význam bezpodielového spoluvlastníctva manželov v rámci ...

Dejiny práva štátov Európy a USA
Dejiny štátu a práva na území Slovenska 2 (1848 – 1948)
Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jáger, Róbert
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1547-6

-

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Druhé prepracované a rozšírené vydanie)

Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848 (Druhé prepracované a rozšírené vydanie) (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jáger, Róbert
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1587-2

-

Drogové trestné činy
E-Justice - Ústavnoprávny pohľad
ELECTRONIC MONITORING IN SLOVAKIA: RESULTS OF A SLOVAK NATIONAL SURVEY AND RECOMMENDATIONS FOR POLICYMAKERS AND LEGAL PRACTITIONERS
ELEKTRONICKÝ MONITORING NA SLOVENSKU:  VÝSLEDKY NÁRODNÉHO PRIESKUMU A ODPORÚČANIA PRE TVORCOV POLITÍK A PRAX

ELEKTRONICKÝ MONITORING NA SLOVENSKU: VÝSLEDKY NÁRODNÉHO PRIESKUMU A ODPORÚČANIA PRE TVORCOV POLITÍK A PRAX (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., Ing. Tomáš Virdzek, PhD., JUDr. Zoltán Valentovič, PhD., Ing. Kamila Borseková, PhD., PhDr. Marián Kika, PhD.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1751-7Stiahnuť publikáciu:

Vedecká monografia prezentuje čiastkové výsledky projektu so zameraním na prezentáciu výsledkov národného prieskumu a formulovanie odporúčaní pre tvorcov politík a prax. Ide o prvú odbornú monografiu zameranú na problematiku ...

Európske menové právo a menové právo na Slovensku
Finančné právo I. časť. Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančného trhu.
Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore

Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore (Zborník)

Autor/Kolektív:Kubincová, S. - Píry, M. - Kubincová, T. - Kukuľa, P.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019ISBN:978-80-557-1585-8Stiahnuť publikáciu:

-

Historical and Current Aspects of the Ecclesiastical Organization in Slovakia - CD
Integrácia a unifikácia práva Európskej únie v oblasti trestného zákonodarstva.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela