Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

American School of Law

Stupeň štúdia: 1. stupeň - bakalársky / 2. stupeň - magisterský

Forma štúdia: denná/externá

Semester: všetky semestre štúdia

Počet kreditov: 3

V zimnom semestri akademického roka 2023/2024 sa American school of law neotvára.

Najbližší intenzívny kurz amerického práva na tému Comparative Constitutions and the Rule of Law bude v letnom semestri 2023/2024 vedený profesorom Richardom Laversom, americkým advokátom a špecialistom na americké právo a bude prebiehať v dňoch 11.3.2024 - 22.3.2024.

 

Predmet American School of Law je vyučovaný v anglickom jazyku v spolupráci s The Center for International Legal Studies, pričom yučujúcimi sú dlhoroční a uznávaní odborníci z právnej praxe zo Spojených štátov amerických.

Zameranie predmetu je orientované na hlbšie poznanie angloamerického právneho systému a jednotlivých právnych odvetví vnútroštátneho práva Spojených štátov amerických, pričom konkrétna téma bude stanovená po dohode s konkrétnym odborníkom podľa jeho profesijného zamerania. Predmet je vyučovaný blokovo.

Pre udelenie hodnotenia „absolvoval“ sa predpokladá, že študent sa zúčastní 90% blokového vyučovania a osvojí si vedomosti z prednášanej matérie, ktoré preukáže pri aktívnom dialógu s vyučujúcim.

Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom hlbšie znalosti a vedomosti z angloamerického právneho systému ako aj z jednotlivých právnych odvetí vnútroštátneho práva Spojených štátov amerických. Zároveň si študenti zdokonalia svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku so zameraním na odbornú anglickú právnu terminológiu. Uvedený predmet zároveň poskytujú možnosť študentom lepšieho uplatnenia v medzinárodnom práve ako aj výkonu právnického povolania v zahraničí.

 

Koordinátorka predmetu:

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB