Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Júlia Ondrová

Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní, v kontexte práva na spravodlivé súdne konanie

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.160-174 

Citácia:  ONDROVÁ, J. 2021. Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní, v kontexte práva na spravodlivé súdne konanie. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 2-3, pp. 160-174 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.2-3.160-174 

Abstrakt: V zmysle článku 1 ods. 1 a v spojení s článkom 2 ods. 2 Ústavy SR je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát, v ktorom štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Uvedené ústavné znenie znamená vyjadrenie základných princípov právneho štátu. Pokiaľ však ide o právny štát, jeho kvalifikačným znakom je aj možnosť domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde, pričom podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR má každý právo, aby sa jeho vec prerokovala bez zbytočných prieťahov. Absenciu zákonných lehôt trvania procesných úkonov súdu či presného vymedzenia dĺžky trvania súdneho konania do vydania meritórneho rozhodnutia možno síce hodnotiť ako legislatívny nedostatok, avšak s prihliadnutím na osobitosti každého prípadu by presné stanovenie dĺžky konania nebolo právne správne. Právnym riešením môže byť stanovenie tzv. odporúčaných zákonných lehôt, v ktorom by súdne konanie malo skončiť.

Kľúčové slová:  právo na súdne konanie, rýchlosť konania, ochrana práv, procesné lehoty

Prílohy ku stránke:
  1. 6. Júlia Ondrová.pdf Júlia Ondrová (282 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB