Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Scientific board / Vedecká rada

Scientific board:

Vedecký výbor:

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Dr.h.c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda

prof. Dr. habil. Jozef Ciagwa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc. Právnická fakulta Univerzity Komenského

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM, MA Právnická fakulta Trnavskej Univerzity

prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., ml. Akadémia policajného zboru

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Mult. Dr.h.c. prof. JUDr. Viktor Porada, DrSc. Vysoká škola Karlovy Vary

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Prof. Habil. Dr. Gintaras Švedas, Faculty of Law, Vilnius Univesity, Vilnius, Lithuania

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského

doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. Právnická fakulta Univerzity Komenského

doc. JUDr. Marián Giba, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

doc. PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD. MBA Akadémia policajného zboru

doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, Polish Academy of Sciences, Institute of Legal Sciences, Warsaw, Poland

doc. JUDr. Pavel Salák, PhD. Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Vojenský historický ústav

dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ, Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych -Wałbrzych, Poland

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. Policejní akademie České republiky v Praze

JUDr. Vojtech Agner agner&agner, s.r.o.

JUDr. et Ing. Ján Balga Akadémia policajného zboru

JUDr. Miroslav Číž Národná rada SR

JUDr. Tomáš Korček Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

JUDr. Monika Némethová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

JUDr. Marián Gešper Matica Slovenská

Ing. Jozef Žitník, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB