Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Ing. Julita Baboľová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137
JUDr. Andrea Barancová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155
Mgr. Jana Bedlovičová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Bedlovičová
Doktorandka 
 
jana.bedlovicova@umb.sk
241 
048 446 3241
JUDr. Jozef Beňo, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jozef.beno@umb.sk
164 
048 446 3164
JUDr. Katarína Blšáková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Katarína Blšáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
katarina.blsakova@umb.sk
153 
048 446 3153
Ing. Beáta Brozmanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Beáta Brozmanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
beata.brozmanova@umb.sk
č. 117 
048 446 3116
Mgr. Michal Bučko | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Bučko
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
michal.bucko@umb.sk
č. 147 
048 446 3147
Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.cirak@umb.sk
230 
048 446 3230
Božena Debnárová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Božena Debnárová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
bozena.debnarova@umb.sk
č. 122 
048 446 3110, 0918 901 724
JUDr. Marian Ďurana, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
č. 233 
048 446 3233
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB