Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Ing. Julita Baboľová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137
JUDr. Andrea Barancová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155
JUDr. Jozef Beňo, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jozef.beno@umb.sk
164 
048 446 3164
Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.cirak@umb.sk
230 
048 446 3230
JUDr. Dominik Čipka | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Dominik Čipka
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
dominik.cipka@umb.sk
228 
048 446 3228
JUDr. Marian Ďurana, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
č. 233 
048 446 3233
Iveta Ďuranová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Iveta Ďuranová
Sekretárka, Sekretariát dekana 
Nepedagogická zamestnankyňa 
iveta.duranova@umb.sk
 
048 446 3106, 0918 610 135
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry 
Docent 
milan.durica@umb.sk
255 
048 446 3255
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
branislav.fridrich@umb.sk
250 
048 446 3250
Mgr. Lucia Gandžalová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lucia Gandžalová
Doktorandka, II. ročník 
 
lucia.gandzalova@umb.sk
145 
048 446 3145
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela