Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Ing. Julita Baboľová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137
JUDr. Andrea Barancová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
andrea.barancova@umb.sk
č. 155 
048 446 3155
doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
kamil.baranik@umb.sk
250 
048 446 3250
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
andrea.Sevcikova@umb.sk
169 
048 446 3169
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jan.cirak@umb.sk
230 
048 446 3230
JUDr. Eva Cvengová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Eva Cvengová
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
eva.cvengova@umb.sk
 
Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
miroslav.cellar@umb.sk
 
JUDr. Dominik Čipka | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Dominik Čipka
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
dominik.cipka@umb.sk
228 
048 446 3228
Mgr. Miroslava Dolíhalová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Dolíhalová
Doktorandka, II. ročník 
 
miroslava.dolihalova@umb.sk
147 
JUDr. Marian Ďurana, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
marian.durana@umb.sk
č. 233 
048 446 3233
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela