print

Séria webinárov z pracovného práva

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela organizuje sériu webinárov z pracovného práva.

Webináre prebiehajú v online prostredí videokonferenčnej pratformy Microsoft Teams (bez potreby jej inštalovania) a sú plnohodnotnou  náhradou seminárov s fyzickou účasťou. Lektori zdieľajú svoju prezentáciu na obrazovke a účastníci im môžu kedykoľvek klásť otázky. Účastníkom je dopredu zaslaný priamy link na pripojenie sa do webináru vrátane potrebných študijných materiálov. Bližšie informácie o jednolivých webinároch vrátane ich programu nájdete nižšie.


Jednotlivé webináre v rámci série vedú odborníci na pracovné právo s dlhoročnou praxou:

               lektor                                                   lektorka   

 doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.     a     JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.


Témy a dátumy konania jednotlivých webinárov:   

• Novela Zákonníka práce účinná od 01.03.2021 - 27. máj 2021

Kolektívna zmluva a aktuálne zmeny v pôsobení zástupcov zamestnancov - 11. jún 2021

• Odmeňovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce -  02. jún 2021 

Zodpovednostné vzťahy v pracovnom práve - 23. jún 2021 


 Prihlásenie sa na webinár:

• pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e-mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela