print

Séria webinárov z pracovného práva

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela organizuje sériu webinárov z pracovného práva.

Webináre prebiehajú v online prostredí videokonferenčnej pratformy Microsoft Teams (bez potreby jej inštalovania) a sú plnohodnotnou  náhradou seminárov s fyzickou účasťou. Lektori zdieľajú svoju prezentáciu na obrazovke a účastníci im môžu kedykoľvek klásť otázky. Účastníkom je dopredu zaslaný priamy link na pripojenie sa do webináru vrátane potrebných študijných materiálov. Bližšie informácie o jednolivých webinároch vrátane ich programu nájdete nižšie.


Jednotlivé webináre v rámci série vedú odborníci na pracovné právo s dlhoročnou praxou:

               lektor                                                   lektorka   

 doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.     a     JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M.


Témy a dátumy konania jednotlivých webinárov:  

  • Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a ich prepojenie na záväzky podnikových kolektívnych zmlúv - 24. september 2021
  • Pripravovaná novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.8.2022 a jej dopady na interné predpisy zamestnávateľa - 1. október 2021
  • Skončenie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce - 13. október 2021
  • Pracovný čas - 1. časť - 27. október 2021
  • Pracovný čas - 2. časť - 3. november 2021

Prihlásenie sa na webinár:

• pre prihlásenie sa na webinár je potrebné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza v prílohách a spolu s potvrdením o zaplatení poplatku ju zaslať na e-mailovú adresu - debora.kianekova@umb.sk


 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela