PhDr. Anna Schneiderová, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Tajomníčka, Tajomníčka katedry
  • Odborná asistentka
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
160

Telefón:
048 446 3160

Konzultačné hodiny

Pondelok11:00 - 13:00
Utorok14:20 - 16:20
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Prípadne na základe dohovoru prostredníctvom e-mailu.

Profesijná charakteristika

Anna Schneiderová vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na katedre pôsobí od roku 1996 ako odborná asistentka so zameraním na výučbu právnickej angličtiny. Od roku 1995 má oprávnenie („úradná prekladateľka“) vykonávať odborné preklady z oblasti práva, na základe čoho má rozsiahle praktické skúsenosti s prekladom právneho textu, ktoré využíva pri výučbe. Je koordinátorkou spoločne zabezpečovanej časti študijných programov na základe dohody, v rámci ktorej môžu slovenskí i poľskí študenti absolvovať časť štúdia na partnerskej inštitúcii v anglickom jazyku. Je tiež fakultnou koordinátorkou programu Erazmus+. V rokoch 2011 – 2014 pôsobila ako prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

PhDr. Anna Schneiderová, PhD. je členkou Vedeckej rady PhD School of Law, Sienna, Taliansko. Absolvovala študijný pobyt na Univerzite Warminsko-Mazurskej v Olsztyne, Poľsko.

Výsledky svojho vedeckého výskumu prezentuje na domácich i zahraničných konferenciách.

Kontaktný formulár

=
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela