Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Okruhy tém a konzultanti

KATEDRA OBCHODNÉHO A FINANČNÉHO PRÁVA

1. Diskvalifikácia z výkonu funkcií v obchodných spoločnostiach

2. Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom

3. Nepoctivý zámer dlžníka v oddlžení fyzickej osoby

· konzultantka: JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO, EURÓPSKEHO PRÁVA A PRÁVNEJ KOMUNIKÁCIE

1. Medzinárodný zločin agresie v kontexte Rusko - Ukrajinského konfliktu

· konzultant: JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

2. Náhrada škody spôsobenej porušením zmluvných a mimozmluvných cezhraničných záväzkových vzťahov

· konzultant: JUDr. Miloš Levrinc, PhD.

3. Ako ovplyvní prekročenie hraníc v priestore EÚ postavenie a práva homosexuálneho páru

· konzultantka: JUDr. Elena Júdová, PhD.


KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA

1. Úloha právnych dejín v súčasnosti

2. Alternatívne dejiny a ich vplyv na historickú pamäť národa

3. Lokálpatriotizmus v právnych dejinách

· konzultantka pre témy 1 – 3: JUDr. Alexandra Letková, PhD.

4. Vývoj a komparácia inštitútov súkromného práva v právnom poriadku súčasnej Slovenskej a Českej republiky po roku 1989

5. Vývoj a komparácia hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov trestného práva v právnom poriadku súčasnej Slovenskej a Českej republiky po roku 1989

· konzultant pre témy 4 – 5: doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.


KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE, KRIMINALISTIKY A FORENZNÝCH DISCIPLÍN

1. Kryptomeny a ich kriminologické otázky

2. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti procesných práv v trestnom konaní

· konzultant: doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD., Dr. h.


KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA A TEÓRIE PRÁVA

1. Môže byť ústavný zákon neústavný?

2. Aplikácia zásad deľby moci v ústavnom systéme Slovenskej republiky

· konzultant: Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.


KATEDRA SPRÁVNEHO PRÁVA

1. Zelené mestá - samosprávne možnosti

2. Registrované partnerstvá administratívno-právny pohľad

· konzultant pre témy 1 - 2: JUDr. Martin Píry, PhD.

3. Právne nástroje ochrany veriteľa v dedičskom konaní

· konzultantka: JUDr. Andrea Barancová, PhD.


KATEDRA OBČIANSKEHO A PRACOVNÉHO PRÁVA 

1. Spory v konaní o dedičstve

· konzultantka: prof. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.

2. Akcesorita v súkromnom práve

3. Obmedzenie výkonu subjektívneho práva v občianskoprávnych vzťahoch, ktorých predmetom je zviera

· konzultant pre témy 2 - 3: doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD.

4. Prejudiciálna otázka v civilnom procese v nadväznosti na žalobu na obnovu konania

· konzultantka: doc. JUDr. Katarína Zajac Ševcová, PhD.

5. Spolu žijúce osoby a rodinný príslušník – na aké formy spolužitia je Zákonník práce pripravený?

6. Platformové zamestnávanie ako model práce pre 21. storočie

7. Nový koncept posudzovania alkoholu na pracovisku – s alebo bez fyziologického vplyvu?

8. Smernica o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii – „Ostkräfte“ alebo kedy sa vyrovnáme Západu

· konzultant pre témy 5 - 8: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB