Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Okruhy tém a konzultanti

KATEDRA OBCHODNÉHO A FINANČNÉHO PRÁVA

1. Diskvalifikácia z výkonu funkcií v obchodných spoločnostiach
· konzultantka: JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.

2. Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom
3. Nepoctivý zámer dlžníka v oddlžení fyzickej osoby
· konzultant: Mgr. Jakub Dzimko


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO, EURÓPSKEHO PRÁVA A PRÁVNEJ KOMUNIKÁCIE

1. Medzinárodný zločin agresie v kontexte Rusko - Ukrajinského konfliktu
· konzultantka: JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.

2. Náhrada škody spôsobenej porušením zmluvných a mimozmluvných cezhraničných záväzkových vzťahov 
· konzultant: JUDr. Miloš Levrinc, PhD. 


KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA

1. Úloha právnych dejín v súčasnosti
2. Alternatívne dejiny a ich vplyv na historickú pamäť národa
3. Lokálpatriotizmus v právnych dejinách
· konzultantka: JUDr. Alexandra Letková, PhD.

4. Vývoj a komparácia inštitútov súkromného práva v právnom poriadku súčasnej Slovenskej a Českej republiky po roku 1989
5. Vývoj a komparácia hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov trestného práva v právnom poriadku súčasnej Slovenskej a Českej republiky po roku 1989
· konzultant: doc. JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.


KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE, KRIMINALISTIKY A FORENZNÝCH DISCIPLÍN

1. Európsky vyšetrovací príkaz
2. Zásada špeciality v právnom styku s cudzinou
· konzultant: Dr. h. c. doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.


KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA A TEÓRIE PRÁVA

1. Môže byť ústavný zákon neústavný?
2. Sloboda prejavu vo virtuálnom priestore
3. Aplikácia zásad deľby moci v ústavnom systéme Slovenskej republiky
· konzultant: Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.


KATEDRA SPRÁVNEHO PRÁVA

1. Zelené mestá - samosprávne možnosti
2. Registrované partnerstvá administratívno-právny pohľad
· konzultant: JUDr. Martin Píry, PhD.

3. Právne nástroje ochrany veriteľa v dedičskom konaní
· konzultantka: JUDr. Andrea Barancová, PhD.


KATEDRA OBČIANSKEHO A PRACOVNÉHO PRÁVA 

1. Postavenie cudzinca v civilnom konaní
2. Prejudiciálna otázka v civilnom procese v nadväznosti na žalobu na obnovu konania
· konzultantka: doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD. 

3. Akcesorita v súkromnom práve
· konzultant: doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD.  

4. Ochrana špecifikých kategórii zamestnancov
· konzultant: JUDr. Lucia Petríková, PhD.  

5. Spôsobilosť fyzických osôb v občianskoprávnych vzťahoch
6. Následky vadnosti právnych úkonov
· konzultant: JUDr. Juraj Takáč, PhD.  

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB