Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Okruhy tém a konzultanti

KATEDRA OBCHODNÉHO A FINANČNÉHO PRÁVA

1. Súkromnoprávna ochrana dlžníka v období krízy spôsobenej ochorením COVID-19.
· konzultantka: JUDr. Monika Némethová, PhD.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO, EURÓPSKEHO PRÁVA A PRÁVNEJ KOMUNIKÁCIE

1. Protiopatrenia tretích strán.
· konzultant: JUDr. Ján Králik, PhD.

2. Potrebuje Európska únia novú Zmluvu o ústave pre Európu?
· konzultantka: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

3. Prenesenie právomoci podľa Nariadenia (ES) Brusel IIa v judikatúre slovenských súdov.
· konzultantka: JUDr. Elena Júdová, PhD.


KATEDRA DEJÍN ŠTÁTU A PRÁVA
1. Lokalpatriotizmus v právnych dejinách.
· konzultantka: JUDr. Alexandra Letková, PhD.

2. Príbeh feminizmu – kedy stratil svoju ženskosť?
· konzultantka JUDr. Alexandra Letková, PhD.


KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE, KRIMINALISTIKY A FORENZNÝCH DISCIPLÍN
1. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti procesných práv v trestnom konaní.
· konzultant: doc. JUDr. PhDr. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c.


KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA A TEÓRIE PRÁVA

1. Deľba moci v Slovenskej republike.
2. Právo na slobodu prejavu.

· konzultant: Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.


KATEDRA SPRÁVNEHO PRÁVA

1. Zákonné limity nadobúdania vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde
· konzultantka: JUDr. Andrea Barancová, PhD.


KATEDRA OBČIANSKEHO A PRACOVNÉHO PRÁVA 

1. Výkon a obmedzenie vlastníckeho práva v susedských vzťahoch
2. Právne prostriedky ochrany proti neoprávneným zásahom do osobnostných práv
· konzultant: JUDr. Juraj Takáč, PhD. 

 

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela