print

Právnická fakulta Valladolid, Španielsko - ponuka kurzov v AJ

Milí Erasmus+ študenti,

Právnická fakulta Univerzity vo Valladolid (Španielsko) oznamuje, že od februára 2021 bude ponúkať zahraničným Erasmus študentom kompletný program Európskeho, Medzinárodného a Porovnávacieho práva ako "INTERNATIONAL SEMESTER PROGRAMME" vyučovaný v anglickom jazyku.

Bude zahŕňať nasledovné predmety:

  • European Legal History (3 ECTS)
  • Legal Argumentation (3 ECTS)
  • Comparative Political Systems (3 ECTS)
  • European Union Law (3 ECTS)
  • Judicial Protection of Fundamental Rights (3 ECTS)
  • Public International Law (3 ECTS)
  • European Criminal Law and Justice (3 ECTS)
  • Administrative Law and Economic Regulation (3 ECTS)
  • International Commercial Law (3 ECTS)
  • Comparative Private Law (6 ECTS)

 

Všetky dôležité informácie o kurzoch/predmetoch nájdete tu:

http://relint.uva.es/internacional/english/international-semester-programmes/international-semester-european-international-comparative-law-facultad-derecho-valladolid/

 

Samozrejme, Právnická fakulta vo Valladolid bude aj naďalej zahraničným študentom ponúkať predmety v španielskom jazyku.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela