Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Ing. Barbora Mazúrová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
barbora.mazurova@umb.sk
 
prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
ingrid.mencerova@umb.sk
246 
048 446 3246
Mgr. Zuzana Mičková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Tajomníčka, tajomník katedry 
Odborná asistentka 
zuzana.mickova@umb.sk
160 
048 446 3160
Mgr. Jana Miklóšiová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Miklóšiová
Sekretárka, Sekretariát dekana 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.miklosiova@umb.sk
 
048 446 3106
JUDr. Monika Némethová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Monika Némethová, PhD.
Prodekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.nemethova@umb.sk
254 
048 446 3254, 0918901718
Mgr. Silvia Ondrejková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Silvia Ondrejková
Doktorandka 
 
silvia.ondrejkova@umb.sk
 
JUDr. Júlia Ondrová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Julia.Ondrova@umb.sk
č. 249 
048 446 3249
JUDr. Martin Orviský, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Orviský, PhD.
Tajomník 
Postdoktorand 
martin.orvisky@umb.sk
241 
048 446 3241, 0917 721 067
JUDr. Jozef Pacalaj, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jozef Pacalaj, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
jozef.pacalaj@umb.sk
244 
048 446 3244
JUDr. Ing. Miroslav Paller | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Miroslav Paller
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
miroslav.paller@umb.sk
230 
048 446 3230
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela