Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Ľubica Koleničová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ľubica Koleničová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
lubica.kolenicova@umb.sk
120 
048 446 3227, 0918 901 719
Oľga Kováčová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Oľga Kováčová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Olga.Kovacova@umb.sk
č. 120 
048 446 3120, 0918 610 134
JUDr. Ing. Darina Králiková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Ing. Darina Králiková
Externá doktorandka 
 
darina.kralikova@umb.sk
 
Tim Alexander Kreutzmann | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tim Alexander Kreutzmann
Externý doktorand 
 
timalexander.kreutzmann@umb.sk
 
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
sona.kubincova@umb.sk
232 
048 446 3232
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Poverená funkciou prodekanky pre pedagogickú činnosť 
Odborná asistentka 
tatiana.kubincova@umb.sk
247 
048 446 3247
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253
Mgr. Dominika Kubošiová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dominika Kubošiová
Doktorandka, I. ročník 
 
dominika.kubosiova@umb.sk
147 
Eva Kukulová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Eva Kukulová
Referentka, Študijné oddelenie - externé štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
048 446 3110, 0918 901 724
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela