Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Katedra správneho práva

Kde nás nájdete:

Katedra správneho práva
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje výučbu ťažiskových predmetov bakalárskeho, ako aj magisterského štúdia. Finančné právo a správne právo sú samostatnými odvetviami právneho poriadku Slovenskej republiky a sú súčasťou verejného práva. V rámci správneho práva absolvent získa najmä poznatky týkajúce sa právnej úpravy postavenia a činnosti správnych orgánov. V rámci výučby finančného práva absolvent získa základný prehľad v problematike rozpočtového práva, daňového práva, menového práva, devízového práva, poplatkového práva, colného práva a práva finančného trhu. 

Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje nielen výučbu povinných predmetov, ktorými sú finančné právo a správne právo, ale aj povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov, ktoré sú zamerané na špecifické a aplikačné otázky napríklad daňového práva, právnej úpravy správneho súdnictva, katastrálneho konania, pozemkového práva, práva životného prostredia, práva európskych štrukturálnych a investičných fondov. Katedra finančného a správneho práva zabezpečuje aj výučbu predmetov Základy financií a Všeobecná ekonomická teória, a to s prepojením na súvisiace oblasti práva. 

Členovia katedry sa aktívne zúčastňujú na vedeckom živote v rámci domácich a zahraničných konferencií, sú autormi viacerých monografií, komentárov k zákonom, vedeckých prác, odborných štúdií, odborných článkov v domácich a zahraničných periodikách. Uvedená skutočnosť vrátane praktických skúseností získaných členmi katedry v rámci výkonu praxe advokáta, notára, resp. exekútora sú zárukou prepojenia teórie s praxou. 

Pre budúcu úspešnú prax absolventa právnickej fakulty je získanie poznatkov z oblasti finančného práva a správneho práva nevyhnutnosťou.

Členovia katedry

JUDr. Andrea Barancová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
JUDr. Martin Píry, PhD.
Funkcia: Tajomník
Zaradenie: Odborný asistent
Alexandra Rýsová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB