Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Ústavné právo Slovenskej republiky II.

          V rámci výučby predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky II. študenti pokračujú v získavaní vedomosti z oblasti teórie a praxe ústavného práva a nadväzujú na základné poznatky nadobudnuté z predmetu Ústavné právo Slovenskej republiky I. Vedomosti získané z uvedeného predmetu vytvárajú pre študentov základ pre absolvovanie ďalších pozitívno-právnych predmetov zaradených do študijného programu Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Absolvovanie predmetu vytvára pre budúceho absolventa Právnickej fakulty predpoklady pre praktické uplatnenie ďalších vyučovaných predmetov (osobitne pozitívno-právnych), naučí absolventa správne aplikovať vedomosti z pozitívno-právnych predmetov v duchu vnímania ústavy (základného prameňa celého právneho poriadku a právneho systému Slovenskej republiky) ako interpretačného pravidla spôsobu či formy jej realizácie. Ťažisko predmetu sa dotýka najmä nasledovných inštitútov: forma vlády, vládna forma Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky (ústavné postavenie, formy činnosti, hlasovanie), zákonodarná právomoc, kreačná a kontrolná právomoc Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky (ústavné postavenie), vláda Slovenskej republiky (ústavné postavenie, právomoci), ústavné súdnictvo v modernom štáte, Ústavný súd Slovenskej republiky, všeobecné súdy - organizačné princípy fungovania a činnosti, procesné zásady konania pred súdmi v Slovenskej republike, prokuratúra - postavenie a pôsobnosť, princípy organizácie a činnosti, verejný ochranca práv, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - postavenie, zloženie, právomoc, územná samospráva (obec - ústavné postavenie, územie a obyvatelia obce, pôsobnosť obce, vyšší územný celok).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB