Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Humanitárne a vojnové právo

O čom predmet je

Medzinárodné humanitárne a vojnové právo obsahuje obrovské množstvo medzinárodne dohodnutých pravidiel majúcich preventívny i represívny charakter. Ich účelom je predísť zbytočnému alebo nadmernému utrpeniu potencionálnych obetí vojen a zároveň zaistiť, aby v budúcnosti bol trestnými sankciami stíhaný každý, kto pravidlá medzinárodného práva poruší. Medzinárodné humanitárne právo vychádza z ochrany osôb a týka sa situácii pri ozbrojenom konflikte, či už medzinárodnom alebo vnútornom.
Medzinárodné humanitárne a vojnové právo Je súčasťou verejného medzinárodného práva a je považované za jednu z jeho samostatných zložiek. Uplatňuje sa pri ozbrojených konfliktoch, jeho cieľom je zabezpečiť rešpektovanie človeka v takej miere, v akej je to zlučiteľné s vojenskými požiadavkami a s verejným poriadkom, a zmierniť tvrdosť, ktorá je dôsledkom nepriateľského stavu.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodné humanitárne právo je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

V rámci predmetu sa študenti oboznámia so základnými zásadami a prameňmi Medzinárodného humanitárneho práva. Zároveň sa študenti naučia, čo Medzinárodné humanitárne právo upravuje a snaží sa regulovať napr. zakázané prostriedky vojny ( zákaz použitia chemických, bakteriologických a jadrových zbraní a zákaz niektorých konvenčných zbraní), zákaz spôsobu vedenia vojny a v neposlednom rade aj ochrane ranených a chorých, aby sa predovšetkým zmiernilo ľudské utrpenie. Študentovi si osvojí poznatky o hlavných medzinárodných dohovoroch upravujúcich oblasť medzinárodného humanitárneho a vojnového práva, ktorými sú haagske a ženevské dohovory.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Medzinárodne humanitárne právo má veľký význam. O to viac, že Slovenská republika sa aktívne podieľa na riešení aktuálnych problémov, ako aj dôsledkov porušovania noriem humanitárneho práva v praxi. Znalosť predmetu je nevyhnutná najmä pre študentov práva majúcich ambíciu pôsobenia v rámci diplomacie, resp. v rámci medzinárodných humanitárnych orgánizácií, akými je napríklad Medzinárodný výbor Červeného kríža.

Nadobudnuté poznatky budú prínosné taktiež pre príslušníkov iných právnických profesií, keďže predmet sa zaoberá aj ochranou základných ľudských práv a súčasne je ambíciou predmetu napomôcť k rozvoju kritického myslenia študenta, keďže súčasťou predmetu je rozbor viacerých prípadových štúdií.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

 

Kontaktujte nás: 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB