RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov.

Rímske zmluvné právo.

Špania Dolina v 16. a 17. storočí.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela