Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

OPH - všeobecná časť

Výučba Občianskeho práva hmotného – všeobecná časť sa zaoberá charakteristikou súkromného práva a jeho zásad, definíciou pojmu a predmetu občianskeho práva, jeho vzťahu k iným odvetviam súkromného práva ako aj systematikou Občianskeho zákonníka. OPH – všeobecná časť analyzuje historický vývoj občianskeho práva ako aj výklad teoretických základov všetkých základných občianskoprávnych inštitútov a ich súčasnú právnu úpravu. Výučba sa postupne zameriava na pojem a povahu OPH a jeho miesto v systéme súkromného práva, jeho vzťah k iným odvetviam súkromného práva ako aj na občianskoprávnu komparatistiku (veľké právne systémy). Zároveň poukazuje na Európske komunitárne súkromné právo a jeho vplyv na slovenské občianske právo. Analyzuje pramene občianskeho práva, systém občianskeho práva a systematiku Občianskeho zákonníka. Venuje sa právnym skutočnostiam – právne úkony (druhy, vznik, náležitosti, obsah, následky chybovosti právnych úkonov) ako aj občianskoprávnym  vzťahom – subjekty občianskeho práva (fyzické a právnické osoby). OPH – všeobecná časť sa zameriava aj na analýzu osobnostných práv a ich ochranu, ochranu spotrebiteľa, predmet a obsah občianskoprávnych vzťahov a taktiež okrem iného študentovi približuje podstatu inštitútov zastúpenia, premlčania a preklúzie. 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB