Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Štěpán Kořínek

Evropský veřejný ochránce práv

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.4.303-320

    

Citácia: KOŘÍNEK, Š. 2021. Evropský veřejný ochránce práv. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 4. pp. 303-320 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.4.303-320

Abstrakt: Instituce Evropského veřejného ochránce práv je pevně etablovaný mechanismus vnější kontroly unijní administrativní mašinérie. Evropský ombudsman plní svojí misi již téměř tři dekády, i přesto se však zdá, že jeho existence je poněkud upozaděna. Respektive se o něm, jakožto o zažité entitě vůbec nebo jen málo hovoří. Evropský integrační proces má neustále tendence k intenzifikaci, což s sebou přináší i kvantifikaci institucionálního aparátu – unijní administrativy. Každá nová instituce či orgán EU však zároveň navyšuje potencionální riziko nevhodné správní praxe, která se nejčastěji projevuje jako nesprávný úřední postup. Tento příspěvek si klade za cíl připomenout a přiblížit institucionální existenci a činnost evropského ombudsmana. In concreto má ambice přinést vyšší míru povědomí o funkcionalitě evropského ombudsmana. Příspěvek je systematicky rozdělen do třech hlavních částí. První část se věnuje základní charakteristice evropského ombudsmana z hlediska jeho právního základu, struktury, pravomocí a činnosti. Druhá část přináší historické okénko cesty vzniku konceptu ombudsmanství, s pozorností na zrod Evropského ombudsmana. Třetí část se zabývá komplikacemi jeho činnosti, zejména s ohledem na potřebu zvyšování transparentnosti a dostupnosti.

Kľúčové slová:   lidská práva a svobody, ochrana lidských práv, evropský ochránce práv, ombudsman, Evropská unie

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB