Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Právo Európskej únie

Predmet Právo Európskej únie I. je povinný predmet, vyučovaný v bakalárskom štúdiu.

 
O čom je predmet?
 
Predmet Právo EÚ je povinný predmet ,ktorý sa vyučuje v bakalárskom štúdiu.. Patrí medzi tzv. profilové predmety ,ktoré sa formou prednášok a seminárov vyučujú na PF UMB. Sylaby predmetu vychádzajú zo štandardného obsahu ,ktorý je akreditovaný takmer identicky ,aj v iných členských štátoch EÚ .Právnická fakulta ÚMB má jednu z najstarších tradícií , ponúkať štúdium uvedeného predmetu a jej absolventi ,ktorí sa špecializujú na Právo EÚ ,sa uplatnili doma i v zahraničí, na rôznych pozíciách a na významných postoch v štátnej správe a v súdnictve .Dnes už viacerí absolventi rozvíjajú tento predmet ,aj na akademických postoch .Projekty Jean Monnet Module z tohto odboru a z príbuzných odborov, zaradila Európska komisia v roku 2003 , medzi 20 najlepších príkladov praxe, zo stoviek projektov po celom svete.
 
Čo Vás predmet naučí
 
Obsahom prednášok a seminárov je história a vývoj zmluvnej základne EÚ , inštitucionálna výstavba EÚ, systém a pramene práva EÚ, všeobecné zásady práva EÚ ,vlastnosti práva EÚ a ich dôsledky ,aplikácia práva EÚ, zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením práva, ochrana základných práv EÚ , vrátane judikatúry Súdneho dvora EÚ prislúchajúcej k jednotlivým častiam problematiky. Vzhľadom na rozsah prednášok a seminárov ,ktorým je venovaný jeden semester ,jedná sa len o základné informácie, ktoré môžu byť doplnené povinne voliteľnými predmetmi ,Súdny systém EÚ a Právo vnútorného trhu EÚ.
 
Pre koho je predmet užitočný
 
Keďže sa jedná o jeden z profilových h predmetov , tak predmet Právo EÚ musia absolvovať bez výnimky všetci študenti PF UMB a to tak na našej fakulte ,ale si ho môžu zvoliť aj študenti , študujúci v zahraničí, na partnerských univerzitách ,kde sa zúčastňujú študijného pobytu v rámci Erasmus aktivít. Predmet má význam tak pre denných ako aj externých študentov. S ohľadom na potrebu presne a bezchybne implementovať právo EÚ tak na legislatívnej úrovni ako aj v súdnictve, je výborné zvládnutie predmetu, veľmi dôležitá skutočnosť .
 
Literatúra:
 
Odporúčaná literatúra: 
 
1. Siman Michael a Miroslav Slašťan: Právo Európskej únie (inštitucionálny systém a právny poriadok Únie s judikatúrou), Euroiuris, Bratislava 2012
2. Patakyová T. Mária: Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie, Wolters Kluwer SK, Bratislava, 2020
3. Jánošíková Martina: Repetitórium práva Európskej únie, 2. vydanie, Iuris Libri,  Bratislava, 2022
 
Odporúčaná doplnková literatúra: 
1. Tomášek Michal, Týč Vladimír, Petrlík David a kolektív: Právo Evropské unie, 3. vydanie, Leges, Praha, 2021
 
 
Vyučujúce predmetu: 
 
Externé štúdium

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. |
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
vlasta.kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245

Denné štúdium

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

JUDr. Mária Kevická, Ph.D. |
JUDr. Mária Kevická, Ph.D.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
maria.kevicka@umb.sk
č.d. 208 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB