RSS RSS print

Právo Európskej únie

Predmet Právo Európskej únie I. je povinný predmet, vyučovaný v bakalárskom štúdiu.

     Obsahom predmetu je inštitucionálna výstavba, systém a pramene práva Európskej únie a jeho základná charakteristika. Je to jeden z profilových predmetov Právnickej fakulty UMB. Jeho úlohou je objasniť základné otázky práva EÚ, inštitúcie a tvorbu a postavenie právnych aktov EÚ. Má tiež poskytnúť študentom taký prehľad a informácie, aby sa v tomto rýchlo sa vyvíjajúcom právnom systéme ľahko orientovali.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB