Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

VI. ročník - Ústavy v dejinách

V marci 2020 sa na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici konal v poradí už 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, označovanej súhrnným názvom „Banskobystrická škola právnych dejín“, usporadúvaním ktorej sa tunajšie pracovisko snaží pravidelne reagovať na významné dejinné udalosti týkajúce sa dejín štátu a práva, nahliadať na ne historickou i právnou optikou a prepájať ich s aktuálnym dianím vo sfére štátovedy, právnej vedy či legislatívy.

Tentokrát sa usporiadatelia rozhodli konferenciu zamerať na vývoj ústav a ústavného práva, vzhľadom k čomu zvolili aj jej názov „Ústavy v dejinách“. Východiskom sa pre nich stala príležitosť 100. výročia prijatia ústavnej listiny Československej republiky, ku ktorému došlo dňa 29. februára 1920 ako ústavného zákona č. 121/1920 Zb. z. a n. Táto ústava, resp. ústavná listina reagovala na nedostatky dočasnej ústavy a na potrebu stabilnej podoby správy československého štátu po jeho vzniku v roku 1918. Vo svojej definitívnej podobe zakotvila množstvo pozitívnych demokratických ustanovení, ktoré z nej spravili jednu z najpokrokovejších ústav vtedajšej doby. Aj vďaka nej a spoločenskému a štátnemu zriadeniu, ktoré nastavila, bola Československá republika súdobo označovaná za ostrov demokracie v strednej Európe. Za účelom pripomenutia si prijatia tohto významného právneho predpisu chceli organizátori konferencie ponúknuť kolegom zo slovenských i zahraničných právnických fakúlt priestor pre otvorenú diskusiu na témy spojené jednak s historickým vývojom ústav od najstarších čias až do súčasnosti, s otázkami moci a zodpovednosti, deľby a vyváženosti moci, princípov moderného konštitucionalizmu, s otázkami výkladu práva, resp. vplyvu ústav na výklad noriem rôznych právnych odvetví predovšetkým v historickom priereze. Osobitnou problematikou bolo socialistické právo a socialistické ústavy a v tomto kontexte zmeny právnych režimov. Tradične sa tak očakávali témy z najširšieho okruhu právnych vied, ktoré by boli akokoľvek spojené s právno-historickými, právno-teoretickými, propedeutickými či pozitívno-právnymi aspektami ústavného práva nielen Slovenskej republiky, Českej republiky, ale aj ústavného práva ostatných krajín.

Pripravovaná medzinárodná konferencia sa mala uskutočniť v Banskej Bystrici v dňoch 26.-27. marca 2020, a to štandardne, za osobnej účasti vystupujúcich, ako nielen vedecké, resp. odborné podujatie, ale aj ako klasické milé stretnutie dlhoročných kolegov a priateľov z akademického prostredia. V procese plánovania konferencie však nikto netušil, aký zvrat prinesú jarné mesiace roku 2020. Pre prísne protiepidemiologické opatrenia v súvislosti so začiatkom šírenia sa pandémie COVID-19 bolo toto podujatie zrušené a prihlásení účastníci boli požiadaní, aby svoje príspevky zaslali len v elektronickej podobe. Konferencia sa tak napokon konala vo virtuálnom prostredí. Výsledkom je recenzovaný konferenčný zborník s názvom "Ústavy v dejinách", ktorý pripájame v prílohe.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB