RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
kamil.baranik@umb.sk
250 
048 446 3250

Docenti

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
branislav.fridrich@umb.sk
250 
048 446 3250
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
vieroslav.juda@umb.sk
158 
048 446 3158
doc .JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc .JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
radoslav.prochazka@umb.sk
166 
048 446 3166

Odborní asistenti

JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
kamil.baranik@umb.sk
250 
048 446 3250
Mgr. Miroslava Klečková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Klečková, PhD.
Tajomník, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
miroslava.kleckova@umb.sk
150 
048 446 3150
JUDr. Júlia Ondrová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Julia.Ondrova@umb.sk
č. 249 
048 446 3249
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela