RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
kamil.baranik@umb.sk
250 
048 446 3250

Docenti

doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Kamil Baraník, PhD., LL.M.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
kamil.baranik@umb.sk
250 
048 446 3250
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
vieroslav.juda@umb.sk
158 
048 446 3158

Odborní asistenti

Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Mgr. Miroslav Čellár, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
miroslav.cellar@umb.sk
 
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.
Tajomníčka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
miroslava.kleckova@umb.sk
150 
048 446 3150
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
kluknavska.andrea@umb.sk
166 
048 446 3166
JUDr. Júlia Ondrová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Júlia Ondrová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Julia.Ondrova@umb.sk
č. 249 
048 446 3249

Externí vyučujúci

JUDr. Mgr. Peter Dzurilla | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Mgr. Peter Dzurilla
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
peter.dzurilla@umb.sk
149 
048 446 3149

Nepedagogickí zamestnanci

Alexandra Rýsová  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
121 
048 446 3162, 0915396981
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela