Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Vojtech Vladár

DÔLEŽITOSŤ DEKRETÁLIE UT FAME PÁPEŽA INOCENTA III. PRE ROZVOJ TRESTNÉHO PRÁVA

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.sdtsp.129-154

Abstrakt

Aj v právnom odvetví sa môže stať, že výrok istej autority ovplyvní ďalekosiahlym spôsobom jeho ďalší vývoj bez ohľadu na jej pôvodný zámer. Uvedené sa ideálne hodí na konštatovanie pápeža prelomu 12. a 13. storočia, Inocenta III., ktorý nepriamo apeloval na verejné autority slovami publicae utilitatis intersit, ne crimina remaneant impunita. Kvôli výnimočne silnému postaveniu pápežstva vo vtedajšej societe sa mu totiž takto podarilo ovplyvniť ďalší vývoj verejného, najmä trestného práva, a to predovšetkým v zmysle presadenia prístupov a inštitútov stíhajúcich páchateľov trestných činov ex officio, nepriamo tak napomáhajúc aj etablovaniu inkvizičných procesných postupov. Hlavným cieľom článku je predstaviť osobnosť tohto historicky najsilnejšieho pápeža vôbec, ponúknuť autentické znenie dekretálie Ut fame, spolu s jej prvým slovenským prekladom, vrátane analýzy jej ustanovení a dopadov na ďalší vývoj odvetvia trestného práva, a to či už kánonického, ako aj svetského.

 Kľúčové slová

vrcholný stredovek – Inocent III. – pápežská teokracia – dekretália Ut fame – zásada ne crimina remaneant impunita – verejné autority – trestné právo – inkvizičné procesné postupy

 

Prílohy ku stránke:
  1. Vojtech Vladár.pdf Vojtech Vladár (493 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB