Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Charakteristika ústavu

Za účelom zabezpečenia klinického právneho vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „PrF UMB") bol zriadený Ústav klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „ÚKV").

ÚKV je ako organizačná zložka PrF UMB zabezpečený v rámci priestorov, režimových opatrení, materiálnych a technických prostriedkov PrF UMB v Banskej Bystrici.

Poslaním ÚKV PrF UMB je zabezpečiť študentom/študentkám PrF UMB možnosť nadobudnúť praktické právne zručnosti prostredníctvom právnych kliník a doplniť si teoretickú prípravu poskytovanú PrF UMB aj o praktické skúsenosti formou poskytovania právneho poradenstva, zvyšovania právneho povedomia v rôznych komunitách (ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, stredné školy), spracovania reálnych praktických zadaní a návrhov, právnych analýz, iných právnych dokumentov, absolvovaní simulovaného súdneho procesu, stáží či stretnutí s reálnym klientom pod vedením supervízora.

Medzi poslania ÚKV PrF UMB patrí tiež participácia na vytváraní pozitívnej právnickej kultúry budúcich právnikov a právničiek a rozvoj etických hodnôt právnického povolania.

Základnými cieľmi ÚKV PrF UMB sú:

  • rozvíjať nové spôsoby kritického myslenia, individuálnych postojov a prístupov k právnickému vzdelávaniu,
  • pomáhať študentom/študentkám PrF UMB získavať praktické právne komunikačné, verbálne a písomné zručnosti, schopnosť odprezentovať odbornú tému laickej verejnosti,
  • umožniť študentom/študentkám PrF UMB osvojovať si základy právnickej etiky a hodnôt právnického povolania,
  • naučiť študentov/študentky PrF UMB identifikovať a riešiť konkrétne právne problémy, ale aj niesť zodpovednosť za kroky spojené s riešením reálneho prípadu,
  • viesť študentov/študentky PrF UMB k službe spoločnosti aj vo forme pro bono, najmä poskytovaním právneho poradenstva osobám, ktoré si nemôžu dovoliť profesionálnu právnu pomoc,
  • poskytnúť študentom/študentkám PrF UMB možnosť prezentovať a konfrontovať nadobudnuté vedomosti na domácich a medzinárodne organizovaných simulovaných súdnych konaniach.

Činnosť právnych kliník je realizovaná v súlade so zásadami právnickej etiky a morálky.

Predmety realizované pod gesciou Ústavu klinického vzdelávania v akademickom roku 2021/2022:

 

Riaditeľka Ústavu klinického vzdelávania pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB