Jana Semjanová

Kontakt

  • Dekanát PRF UMB, Študijné oddelenie
  • Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium
  • Nepedagogická zamestnankyňa
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č. 123

Telefón:
048 446 3121, 0918 610 132

Stránkové hodiny

Pondelok09:00 - 14:00
Utorok09:00 - 14:00
Streda09:00 - 14:00
Štvrtok09:00 - 14:00
Piatok09:00 - 14:00

Profesijná charakteristika

Kontaktný formulár

=
č. 123
048 446 3121, 0918 610 132
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela