Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Lukáš Tomaš

Kvalita vyjadrovania zákonodarcu v kontexte právnej zodpovednosti podľa zákona o obecnom zriadení

 

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.384-393  

 

Citácia: TOMÁŠ, L. 2020. Kvalita vyjadrovania zákonodarcu v kontexte právnej zodpovednosti podľa zákona o obecnom zriadení. In Štát a právo. [online]. 2020, vol. 7, no. 4. pp. 384-393. [cit. dátum citovania]. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2020.7.4.384-393  ISSN 1339-7753

 

Abstrakt: Zámerom predkladaného článku je rozbor niektorých sporných okruhov správnych deliktov podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to najmä v kontexte preskúmania dôslednosti (exaktnosti, presnosti) vyjadrovania zákonodarcu v dikcii tohto ustanovenia. Autor si nedáva za cieľ predstaviť problematiku komplexným alebo popisným spôsobom. Pozornosť sa koncentruje na teoretickú stránku úpravy a problémové aspekty. V prvom rade skúma, v akom zmysle treba interpretovať označenie normatívneho právneho aktu „nariadenie“. Zamýšľa sa, či treba výklad redukovať na „všeobecne záväzné nariadenie obce“, alebo či môže ísť aj o „nariadenie vlády Slovenskej republiky“. V druhej časti príspevku uvažuje o tom, či možno vybrané správne delikty podľa tohto ustanovenia spáchať v jednočinnom súbehu. Naostatok formuluje názory nato, či viacnásobné a opakované porušenie povinností má predstavovať recidívu alebo súbeh.

 

Kľúčové slová: právny jazyk, obec, administratívna zodpovednosť, všeobecne záväzné nariadenie, súbeh, recidíva

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB