Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA
Doktorandka 
 
aneta.ksenzighova@umb.sk
 
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Vedúci katedry, predseda Akademického senátu PrF UMB 
Docent 
Martin.Kubinec@umb.sk
253 
048 446 3253
Mgr. Dominika Kubošiová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dominika Kubošiová
Doktorandka, II. ročník 
 
dominika.kubosiova@umb.sk
147 
Eva Kukulová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Eva Kukulová
Referentka, Študijné oddelenie - externé štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 123 
048 446 3110, 0918 901 724
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245
JUDr. Alexandra Letková, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Alexandra Letková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
alexandra.letkova@umb.sk
 
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Levrinc@umb.sk
164 
048 446 3164
Mgr. Michaela Lihanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Lihanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Michaela.Lihanova@umb.sk
č. 118 
048 446 3118, 0918 610 133
 JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Madar@umb.sk
239 
048 446 3239
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
mojmir.mamojka@umb.sk
107 
048 446 3107
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela