Zamestnanci právnickej fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Lívia Chlebničanová | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lívia Chlebničanová
Externá doktorandka 
 
livia.chlebnicanova@umb.sk
 
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.  | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.ivor@umb.sk
238 
048 446 3238
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
vieroslav.juda@umb.sk
158 
048 446 3158
JUDr.  Elena Júdová, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Elena Júdová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
elena.judova@umb.sk
161 
048 446 3161
JUDr. Jakub Kajba | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
JUDr. Jakub Kajba
Doktorand, III. ročník 
 
jakub.kajba@umb.sk
145 
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
jaroslav.klatik@umb.sk
242 
048 446 3242
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miroslava Klečková, Ph.D.
Tajomníčka, Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
miroslava.kleckova@umb.sk
150 
048 446 3150
doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
libor.klimek@umb.sk
243 
048 446 3243
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
kluknavska.andrea@umb.sk
166 
048 446 3166
Mgr. Andrea Knošková | Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Andrea Knošková
Externá doktorandka 
 
andrea.knoskova@umb.sk
 
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela