print

Ján Králik

ÚLOHA ORGÁNU DOHĽADU PREVENCIE KORUPCIE VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV: KEĎ KONTROLU VÝKONÁVAJÚ TÍ, KTORÍ MAJÚ BYŤ KONTROLOVANÍ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.131-144

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá úlohou orgánu dohľadu prevencie korupcie najvyšších verejných funkcionárov. Túto úlohu v SR vykonáva výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. V príspevku analyzujeme relevantné ustanovenia slovenskej právnej úpravy, najmä ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V krátkosti približujeme právne úpravy iných európskych štátov. Bližšiu pozornosť venujeme francúzskemu orgánu s názvom Vysoký úrad pre transparentnosť verejného života.

Kľúčové slová:

majetkové priznania, orgán dohľadu, prevencia korupcie, verejný funkcionár, verejný záujem. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií

Prílohy ku stránke:
  1. Ján Králik.pdf Ján Králik (363 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela