Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Archive / Archív

The scientific-theoretical journal State and Law is published in printed and electronic form.

Individual issues of the Journal published in printed form are permanently archived in the institutions established on the basis of Act no. 265/2022 Coll. on publishers of publications and on the register in the field of media and audiovisual and on amendments to certain laws (Publications Act) as amended (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-265). These are the following institutions: Slovak National Library, University Library in Bratislava, Center for Scientific and Technical Information, State Scientific Library in Banská Bystrica, State Scientific Library in Košice, State Scientific Library in Prešov, and the Ministry of Culture of the Slovak Republic.

Individual issues of the Journal published in electronic form are permanently stored and are accessible on the website of the Faculty of Law of Matej Bel University in Banská Bystrica (see below).


Vedecko teoretický časopis Štát a právo je vydávaný v tlačenej a elektronickej podobe.  
 
Jednotlivé čísla časopisu vydávaného v tlačenej podobe sú trvale archivované v inštitúciách stanovených na základe zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v platnom znení (https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-265). Jedná sa o tieto inštitúcie: Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.  
 
Jednotlivé čísla časopisu vydávané v elektronickej podobe sú trvalo uchovávané a sú prístupné na stránke Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (viď nižšie).  

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB