Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - Október 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SKa všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní nielen na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY, ktoré je 10 až 20 násobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, najdú teraz v našom systéme za pár minút.
Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne dňa 19.10.2023

Predstavíme Vám tiež nové revolučné funkcie:

  • INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY SR a ČR a ODBORNÝCH ČLÁNKOV, ktoré Vám ušetrí desiatky hodín zbytočnej práce
  • funkcia VYŠŠÍ STUPEŇ, ktorá umožňuje sledovať, či k rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa (od úrovne krajských súdov) existuje rozhodnutie vyššieho stupňa
  • pre zdroj Ústavný súd SR sme zaviedli funkciu "Evidenčné číslo spisu", pod ktorým nájdete všetky dokumenty k danému prípadu (uznesenie, nález, odlišné stanovisko a pod.) vrátane samotného podania
  • spustili sme zdroj Najvyšší správny súd
  • zdigitalizovaná metodika a rozhodnutia ÚVO, na fulltextové vyhľadávanie prostredníctvom inteligentného vyhľadávania, ktoré boli doteraz dostupné iba v PDF

Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

19.10.2023 webinár o 13:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Zmluva o úvere uzavretá medzi bankou a správcom bytového domu, ktorý koná v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy bytového domu je spotrebiteľskou zmluvou *

2. Zvolanie členskej schôdze a náhradnej členskej schôdze družstva jedinou pozvánkou je postup v rozpore s ust. § 239 ods. 8 Obchodného zákonníka *

3. Prečin zatajenia veci - predmet útoku a objektívna stránka *

4. Určitú mieru napodobenia niektorých prvkov u rovnakého typu výrobku (tovaru) nie je možné vylúčiť, napodobnenie niektorých prvkov je teda prípustné, ak sú pre výrobok predurčené (funkčne, technicky, esteticky) *

5. Ústav pamäti národa nemožno považovať za subjekt zodpovedný za zásah spočívajúci v neoprávnenom evidovaní osoby vo zväzku ŠtB, nakoľko tento subjekt o evidovaní danej určitej osoby nerozhodoval a ani rozhodovať nemohol *

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY
6. Náhrada trov konania - Civilný sporový poriadok zavádza novú definíciu trov konania *

7. Prevenčná povinnosť neznamená, že ide o povinnosť absolútnu, ktorá za každej situácie zabezpečí, že k žiadnej škode nepríde *

8. Ústavný súd môže rozhodnúť len o tom, čoho sa sťažovať domáva v petite *

9. Peňažné prostriedky na účte ako vec podľa Trestného zákona *

10. O trovách znaleckého dokazovania je potrebné rozhodnúť podľa analogického použitia ustanovenia § 258 CSP, ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu trovám znalca *

OBČIANSKE PRÁVO
11. Predpokladá sa, že ak účastník zmluvy uvedie určitú adresu, tak tým vymedzil svoju dispozičnú sféru, kde má zabezpečenú možnosť oboznámiť sa s doručovanou zásielkou *

12. Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia vyplývajúci z Autorského zákona, nezakladá také hmotnoprávne postavenie autorov, či organizácií kolektívnych správ zastupujúcich autorov vo vzájomnom pomere medzi autormi *

13. Strata výhody splátok v spotrebiteľských vzťahoch *

14. Premlčacia doba pri poistnej udalosti *

15. Priznanie mimoriadneho výkonnostného bonusu *

TRESTNÉ PRÁVO
16. Použitie záznamu telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v inej trestnej veci v zmysle ustanovenia § 115 ods. 7 Trestného poriadku *

17. Zločin útoku na verejného činiteľa *

18. Neprípustnosť konania polície prostredníctvom agenta, ktoré spočíva v podnecovaní spáchania trestného činu *

19. Predchádzajúce právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin rovnakej povahy nemožno považovať za naplnenie zavinenia väzby žalobcom, ktorý sa domáha náhrady škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe *

20. Zabezpečenie znaleckého dokazovania v konaní pred súdom *

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 129.223 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 46.793 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 378.172 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne


V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB