print

Ľubor Cibulka

Informácia u udelení Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 Jaroslavovi Chovancovi

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.103-105  

Citácia: CIBULKA, Ľ. Informácia u udelení Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 Jaroslavovi Chovancovi. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 1, pp. 103-105 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.103-105 

Prílohy ku stránke:
  1. Ľubor Cibulka.pdf Ľubor Cibulka (1291 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela