print

Tomáš Grygar

K ÚSTAVNÍMU POŽADAVKU ZÁKONNÉHO PODKLADU VYVLASTNĚNÍ

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.84-94

Abstrakt

Příspěvek se věnuje otázce ústavního požadavku zákonného podkladu vyvlastnění. V prvé řadě je věnován prostor vymezení obsahu této ústavní podmínky vyvlastnění. Současně je zodpovězeno, zda může dojít k vyvlastnění pouze správním rozhodnutím vydaným na podkladu zákona, nebo i zákona samotným. Následně je problematika analyzována ve vazbě na judikaturu českého Ústavního soudu, a to i v návaznosti na požadavek veřejného zájmu na vyvlastnění.

Kľúčové slová:

vlastnické právo, vyvlastnění, ústavní pořádek ČR, zákonný podklad, veřejný zájem

Prílohy ku stránke:
  1. Tomáš Grygar.pdf Tomáš Grygar (378 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela