Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Klinika ochrany osobných údajov

Predmet Klinika ochrany osobných údajov
 
Predmet Klinika ochrany osobných údajov je jedinečnou možnosťou pre študentov získať teoretické znalosti a praktické skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov. Predchádzajúce skúsenosti s ochranou osobných údajov nie sú potrebné. Predmet je navrhnutý tak, aby bol pre všetkých študentov zrozumiteľný. Predmet je vyučovaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.
 
Vďaka tejto príležitosti sa študenti naučia ako spracovávať osobné údaje zodpovedne a v súlade s legislatívou. Okrem toho sa naučia ako identifikovať a riešiť rôzne situácie v oblasti ochrany osobných údajov či bezpečnosti v online priestore.
 
Absolvovanie predmetu bude pre študentov veľkým prínosom, pretože si nielenže rozšíria svoje znalosti a schopnosti, ale zároveň budú mať pri hľadaní práce veľkú konkurenčnú výhodu špecializácie.
 
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické poznatky a praktické skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj základné zručnosti potrebné na výkon funkcie zodpovednej osoby (výkon funkcie zodpovednej osoby je povinný napr. pre subjekty verejnej správy).
 
Napriek tomu, že je ochrana osobných údajov a GDPR častokrát strašiakom, študenti sa nemusia obávať. Vďaka rôznym praktickým cvičeniam sa z predmetu Klinika ochrany osobných údajov stane užitočná skúsenosť.
 
V rámci predmetu Klinika ochrany osobných údajov si študenti rozšíria svoje znalosti o histórii legislatívy, naučia sa zorientovať v základných pojmoch a užitočných webových stránkach. Tiež sa dozvedia o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov, Zákone o ochrane osobných údajov a Vyhláške o posúdení vplyvu. Okrem toho sa študenti naučia o právach a povinnostiach spojených s oblasťou ochrany osobných údajov či už zo strany prevádzkovateľa (vlastníka osobných údajov), sprostredkovateľa (osoby vykonávajúcej činnosti pre a v mene prevádzkovateľa) a dotknutej osoby (osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú).
 
Ďalšou súčasťou predmetu bude aj viacero aspektov a dokumentácie spojených s oblasťou ochrany osobných údajov. Kľúčovou časťou predmetu je dôkladné prebratie príkladov organizačných a technických opatrení, ktoré budú študenti môcť okamžite zaviesť do svojho súkromného alebo pracovného života.
 
Vyučujúca:
JUDr. Mária Kevická, Ph.D. |
JUDr. Mária Kevická, Ph.D.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
maria.kevicka@umb.sk
č.d. 208 
 
Odporúčaná literatúra:
 
MESARČÍK, M.: Ochrana osobných údajov. Bratislava: C. H. Beck, 2020, 320 s. ISBN 978-80-8960-392-3.
 
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  • Vyhláška 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov v platnom znení.
  • BERTHOTY, J. a kol.: Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Bratislava: C. H. Beck, 2018, 715 s. ISBN 978-80-7400-714-9.
  • HUDECOVÁ, I. – CYPRICHOVÁ, A. – MAKATURA, I.: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov – GDPR. Veľký komentár. Žilina: EUROKÓDEX, 2018, 700 s., ISBN 978-80-8155-077-5.
  • VALENTOVÁ, T. – GOLAIS, J. – BIRNSTEIN, M.: GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov. Praktický komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 568 s. ISBN 978-80-8168-852-2.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB