Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Medzinárodné právo verejné II.

O čom predmet je

Predmet je zameraný na poskytnutie základných poznatkov a všeobecnej orientácie vybraných inštitútov osobitnej časti medzinárodného práva, ktorými sú najmä nasledujúcich oblastí:

- medzinárodné zmluvy,
- diplomatické a konzulárne právo,
- orgány pre medzinárodné styky,
- medzinárodné orgány a medzinárodné organizácie,
- prostriedky mierového riešenia medzinárodných sporov,
- právo ozbrojených konfliktov a humanitárne právo,
- medzinárodné trestné právo.

Zaradenie predmetu

Predmet Medzinárodné právo verejné II. je vyučovaný ako povinný predmet v bakalárskom štúdiu.

Čo vás predmet naučí

Keďže niektoré z oblastí sú vyučované v rámci štúdia ako samostatný predmet, účelom je poskytnúť základné najdôležitejšie poznatky o jednotlivých inštitútoch osobitnej časti medzinárodného práva, najmä činnosti štátnych orgánoch pre medzinárodné styky, činnosti medzinárodných organizácií, medzinárodných súdnych orgánoch, diplomatickom a konzulárnom práve tak s dôrazom na poskytnutie tých informácií, ktoré študenta najlepšie pripravia pre prax.

Študent si počas predmetu osvojí prácu s primárnymi prameňmi, ktorými sú medzinárodné dohovory, zakladajúce listiny medzinárodných organizácií a rezolúcie medzinárodných organizácií. Cieľom predmetu je súčasne rozvíjať kritické myslenie študenta, k čomu napomôže riešenie a diskusia vybraných prípadových štúdií z preberaných oblastí medzinárodného práva, vďaka čomu študent získa prehľad o najdôležitejších rozhodnutiach medzinárodných súdnych orgánov.

Pre koho môže byť predmet užitočný

Pre postavenie SR v rámci medzinárodného spoločenstva, pre rozvoj jeho medzištátnych vzťahov je nevyhnutné vychovať dostatočný počet vysokokvalifikovaných kariérnych diplomatov. Pre nich sú poznatky z medzinárodného práva absolútne nevyhnutné.

Avšak poznatky z medzinárodného práva budú prínosné aj pre príslušníkov iných právnických profesií, keďže vnútroštátne súdy častokrát priamo aplikujú pri svojom rozhodovaní normy zakotvené v medzinárodných zmluvách prípadne odkazujú na judikatúru medzinárodných súdnych orgánov. Z toho dôvodu katedra predmetu medzinárodné právo verejné venuje náležitú pozornosť, a preto je aj rozšírený obsah i rozsah výučby medzinárodného práva.

Ďalšie informácie o predmete vrátane odporúčanej literatúry sú zverejnené v Moodle.
Sylabus a otázky k predmetu sú dostupné v prílohe

 

 Kontaktujte nás: 
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
milos.levrinc@umb.sk
154 
048 446 3154
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.  |
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
tomas.suchy@umb.sk
230 
048 446 3230
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
048 446 3154

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB