Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Lukáš Tomaš

Vývojové tendencie slovenského správneho súdnictva v rokoch 1992 – 2022

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.175-207     

 

Citácia: TOMAŠ, L. 2022. Vývojové tendencie slovenského správneho súdnictva v rokoch 1992 – 2022. In Štát a právo [online]. 2022, vol. 9, no. 2-3. pp. 175-207 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https://doi.org/10.24040/sap.2022.9.2-3.175-207       

 

Abstrakt: Predložený príspevok prináša pohľad na vývojové tendencie (trendy) slovenského správneho súdnictva v rokoch 1992 – 2022. Výskumným cieľom tohto článku je prezentovať právno-historický a doktrinálny prieskum vývoja správneho súdnictva optikou modifikácií v (i) štrukturálnych pozíciách správneho súdnictva, (ii) právno-normatívnych platformách upravujúcich konanie pred správnymi súdmi, (iii) počte inštancií, v ktorých správne súdne konanie prebieha, (iv) princípe, na ktorom správny súd zakladá verdikt a (v) rozsahu prieskumu justične napadnuteľných verejno-správnych aktov. Z pohľadu metodológie právno-doktrinálneho výskumu sa využíva najmä metóda historická a metóda komparatívna, najmä pokiaľ ide o porovnávanie legislatívneho a faktického stavu správneho súdnictva v jednotlivých etapách nášho štátno-právneho vývoja po roku 1991 (1992). Popritom sa používa metóda syntézy a metóda analýzy, metóda indukcie a metóda dedukcie. Súčasne bola aplikovaná metóda vedeckej abstrakcie, a to s cieľom eliminovať náhodilé a nepodstatné skutočností od relevantných a zákonitých aspektov analyzovanej matérie.

 

Kľúčové slová: vývojové tendencie, správne súdnictvo, Správny súdny poriadok, kasačný princíp, plná jurisdikcia

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB