Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.

IBAN: SK0411000000002942059320 

IČO: 51214466 

Názov občianskeho združenia je INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z. (názov v slovenskom jazyku Právnický Inštitút Banská Bystrica, o.z., skratka IL BB). Občianske združenie je právnická osoba vytvorená podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov na realizáciu cieľa a činností. 

IČO: 51214466 

Občianske združenie pôsobí pri Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Sídlom občianskeho združenia / poštová adresa je: 

INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z.
Komenského 3730/20
974 01 Banská Bystrica 

Základným cieľom združenia je prispievať k rozvoju a propagácii vysokoškolského vzdelávania a právnych vied, ako aj k výskumu chránených záujmov a protispoločenskej činnosti vo verejnom a privátnom sektore. 

Združenie dosahuje svoje ciele najmä v nasledovných činnostiach: 

  • podpora organizovania vzdelávacích kurzov a seminárov, vedeckých a odborných konferencií, kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých a spoločenských podujatí doma a v zahraničí;
  • podpora účasti na seminároch, konferenciách, kultúrnych, umeleckých, vedeckých. športových a spoločenských podujatiach doma i v zahraničí;
  • podpora organizácie a zabezpečenia nosnej vedecko - výskumnej aktivity fakulty, medzinárodnej vedeckej konferencie "Banskobystrické zámocké dni práva";
  • podpora organizácie a zabezpečenia ďalších vedecko - výskumných aktivít fakulty;
  • podpora študijných a výskumných pobytov doma i v zahraničí, letných škôl s profesijným zameraním;
  • podpora študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
  • podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie literatúry, vstup do medzinárodných vedeckých databáz;
  • podpora domáceho vedeckého časopisu Štát a právo;
  • podpora konzultačnej, analytickej a expertíznej činnosti v oblasti právnych vied, podpora činnosti recenzentov a oponentov. 

Členom občianskeho združenia môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ak súhlasia so stanovami a cieľmi združenia. Členstvo je dobrovoľné a vzniká dňom schválenia písomnej žiadosti správnou radou. Dokladom členstva je potvrdenie vydané správnou radou. 

Občianske združenie bolo dňom 13.11.2017 registrované na Ministerstve vnútra SR a v Evidencii občianskych združení. 

Predsedníčkou Správnej rady INSTITUTUM LEGIS BANSKÁ BYSTRICA, o.z. je JUDr. Ľubica Saktorová PhD., LL.M., M.A.

 

 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB