Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Občianske právo procesné II.

Dôvodom a cieľom výučby predmetu Občianske právo procesné II. je poskytnúť študentom trvalé poznatky z tohto odboru, ktoré im budú slúžiť v ich právnej praxi, ale aj pri ďalšom odbornom vzdelaní. Výučba je zameraná hlavne na podrobný výklad nových civilnoprávnych predpisov a s ními súvisiacich ďalších predpisov.

Nové civilnoprávne predpisy obsahujú úpravu činnosti súdu v civilnoprávnej oblasti, a preto sú základnými právnymi predpismi pri výučbe občianskeho procesného práva. Pri výučbe tohto predmetu sa kladie dôraz na vysvetlenie procesu konania pred súdmi v civilných veciach, to znamená na poznatky o základných procesných inštitútoch, o procesných úkonoch súdu aj strán sporov. Samostatná pozornosť je venovaná jednotlivým konkrétnym druhom konaní pred súdom.

Základom výučby predmetu Občianske právo procesné II. je výklad a následná znalosť konania na súde  1. stupňa; spočívajúci vo výklade konkrétnych spôsobov začatia konania cez popis priebehu konania až po vydanie jednotlivých foriem súdnych rozhodnutí. Následne sa v rámci výučby predmetu Občianskeho práva procesného II. študent oboznámi s inštitútom opravného konania vychádzajúc z existujúcich opravných systémov cez výklad jednotlivých  konkrétnych opravných prostriedkov, ktoré upravujú civilnoprávne predpisy.

 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB