print

Martin Mičkal

FAKULTATIVNÍ ZNAKY SUBJEKTIVNÍ STRÁNKY TRESTNÉHO ČINU

DOI: https://doi.org/10.24040/pros.13.11.2020.svp.177-189

Abstrakt

Článek se věnuje fakultativním znakům subjektivní stránky trestného činu, kterými jsou motiv (pohnutka), cíl (účel), záměr a specifický úmysl. Zejména se článek zaměřuje na rozlišení pojmů pohnutka a specifický úmysl. Toto rozlišování má význam při posuzování toho, zda jsou naplněny všechny zákonné znaky příslušné skutkové podstaty v požadované kvalitě.

Kľúčové slová:

subjektivní stránka, fakultativní znaky, pohnutka, motiv, úmysl přesahující objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu, specifický úmysl, obmysl, dolus coloratus, cíl, účel

Prílohy ku stránke:
  1. Martin Mičkal.pdf Martin Mičkal (380 KB)
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela