print

Právne a ekonomické súvislosti elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 

„Právne a ekonomické súvislosti elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb“ 

Miesto konania: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 

Termín konania: 21. 10. 2019 – 22 .10. 2019 

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentovať výsledky z výskumných úloh na projekte č. APVV 15-0437 pod názvom „Interdisciplinárny prístup obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí“. Vedecká konferencia má zároveň poskytnúť priestor na prezentáciu nových možných aplikovateľných riešení pre rozšírenie využívania platformy elektronického monitoringu osôb.

Účasť na konferencii je bezplatná. V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii Vás prosíme o zaslanie prihlášok s názvami príspevkov vrátane stručnej anotácie do 30.09.2019 na emailovú adresu apvv150437@gmail.com 

Príspevok bude potrebné odovzdať do 1. novembra 2019 v úprave podľa vzoru. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela