Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

RSS RSS print

Právna komunikácia v nemeckom jazyku

Predmety sa v akademickom roku 2023/2024 nebudú otvárať. 

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v bakalárskom štúdiu.

Študenti si môžu zvoliť predmet Právna komunikácia v NJ I. v zimnom semestri ktoréhokoľvek ročníka Bc. štúdia a predmet Právna komunikácia v NJ II. v letnom semestri ktoréhokoľvek ročníka Bc. štúdia.

Cieľom predmetu je priblížiť študentom právnickej fakulty štúdium práva v Nemecku. Základné právne pojmy. Právne odvetvia. Zákonodarstvo. Výkon zákonov. Právnické a fyzické osoby. Právna spôsobilosť. Spôsobilosť na právne úkony a deliktuálna spôsobilosť. Zmluvné právo. Škodové právo (porušenie záväzkovej povinnosti).Vecné právo (vlastníctvo a držba, hnuteľnosť a nehnuteľnosť, jednotlivé druhy vlastníctva). Rodinné právo (uzatvorenie manželstva, rozvodové konanie, platenie výživného, adopcia dieťaťa, ustanovenie poručiteľa, opatrovateľa). Dedičské právo (dedenie zo zákona alebo zo závetu, prijatie a odmietnutie dedičstva, vydedenie). Obchodné právo (obchodné právne úkony, obchodné spoločnosti). Pracovné právo (uzatvorenie pracovného pomeru, ukončenia pracovného pomeru pracovné zmluvy). Sociálne právo (druhy sociálneho poistenia, sociálna starostlivosť). Súdnictvo (organizácia súdnictva, vykonávatelia súdnej moci – sudcovia, prokurátori, advokáti, notári). Občianske právo procesné. Trestné právo hmotné. Trestné právo procesné. Európske právo (história a orgány EÚ, Rada Európy, medzinárodné súdnictvo).

 

Kontaktujte nás:

JUDr.  Elena Júdová, PhD., univ. doc. |
JUDr. Elena Júdová, PhD., univ. doc.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
elena.judova@umb.sk
151 
048 446 3151

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB