RSS RSS print

Súdny systém Európskej únie

Predmet je ponúkaný ako povinne voliteľný predmet v magisterskom štúdiu.

     Rozširuje vedomosti o súdnych inštitúciách EÚ, prináša prehľad o procesných pravidlách týkajúcich sa konania pred súdmi EÚ, ako aj o judikatúre Súdneho dvora,  jej možnej aplikácii v praxi a v konaní pred ostatnými súdmi. 

 

Vyučujúci:

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. |
doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Vlasta.Kunova@umb.sk
č. 245 
048 446 3245

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela