print

Zborník NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII

NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII je recenzovaný zborník Právnickej fakulty UMB v Banskej Bytsrici, ktorý vychádza od vzniku právnickej fakulty jedenkrát ročne, a to v tlačenej podobe. 

Vaše príspevky môžete zasielať každoročne do konca apríla na e-mailovú adresu: lukas.macko@umb.sk

Prosíme Vás, aby ste sa pri  písaní jednotlivých článkov, štúdií, recenzií a pod. riadili priloženou šablónou, nakoľko príspevky nebudú upravované a v prípade nedodržania stanovenej šablóny nemusia byť do zborníka zaradené.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela