Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

print

Bulletin judikatúry - Apríl 2023

Dobrý deň,

prinášame Vám aktuálne číslo BULLETINU JUDIKATÚRY, v ktorom prinášame vybrané rozsudky z viacerých oblasti práva.
       Nájdete ich taktiež priradené priamo k § dotknutých zákonov na našom portále zakony.judikaty.info , kde sa nachádza taktiež vyše 68.000 predpisov vrátane konsolidovaných znení zákonov od r. 1945 a všetky podzákonné predpisy a dôvodové správy na jednom mieste. Pri paragrafovom znení zákonov nájdete najnovšiu judikatúru súdov SR JUD SKa všetkých českých súdov NS ČR; US ČR; NSS ČR a KS ČR ako  JUD CZ, najnovšie právne vety, stanoviska, nálezy atď., vrátane ratingu a relevancie právnych viet k danému paragrafu.
Ďalšie desiatky tisíc autorsky spracovaných rozsudkov, uznesení, stanovísk a rozhodnutí všetkých vyšších súdov SR a ČR nájdete na judikaty.info.

Aktuálne sme spustili revolučnú novinku ako jediní nielen na Slovensku, v Českej republike, ale aj v Európe - INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE JUDIKATÚRY, ktoré je 10 až 20 násobne efektívnejšie ako v iných systémoch. To znamená, že to čo ste Vy alebo Vaši kolegovia hľadali  celé hodiny, najdú teraz v našom systéme za pár minút.
Systém INTELIGENTNÉHO VYHĽADÁVANIA (ďalej INV) sa automaticky aktivuje pri zadaní troj- a viacslovných výrazov do hlavného okna vyhľadávania na www.judikaty.info  a po kliknutí na lupu alebo enter.

NEZABUDNITE !! : Bezplatný WEBINÁR na radikálne zefektívnenie práce s judikatúrou a legislatívou už dnes a zajtra!
Ešte pripomíname, že sa môžete prihlásiť na Webinár ohľadom radikálneho zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou, ktorý prebehne v dňoch 26.4. a 27.4.2023.

Predstavíme Vám tiež našu najnovšiu revolučnú funkciu aj v európskom meradle: INTELIGENTNÉ VYHĽADÁVANIE s prvkami umelej inteligencie, a ako ho použijete pre niekoľkonásobné zefektívnenie svojej práce!
Pre prihlásenie na Webinár je nutná registrácia v predstihu, kapacita je obmedzená!

26.4.2023 (dnes) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link
27.4.2023 (štvrtok) webinár o 10:00 hod - trvanie 60 minút + priestor na otázky registračný link

NOVÉ ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

1. Odborné vyjadrenie

2. Výkon záložného práva na dobrovoľnej dražbe

3. Trestný čin podplácania

4. Vylúčenie spoločníka pri nesplnení si vkladovej povinnosti

5. Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci

STARŠIE ZÁSADNÉ JUDIKÁTY

6. Prijatím Civilného sporového poriadku sa zmenila koncepcia právnej úpravy predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorej bolo cieľom predbežných opatrení dočasne upraviť pomery účastníkov konania a následne rozhodnúť vo veci samej

7. Skúmanie existencie potrebnej miery podozrenia zo spáchania trestného činu uvedeného v obžalobe ako jednej z nevyhnutných podmienok ďalšieho trvania väzby obžalovaného

8. Vzhľadom na to, že právny akt petície musí vo svojej písomnej forme obsahovať i označenie „Petícia“, vylučuje to možnosť jej zameniteľnosti s iným právnym aktom

9. Trestný poriadok ani iný právny predpis v Slovenskej republike nedefinujú pojem „počítačový údaj“

10. Dorubenie súdneho poplatku po postúpení veci z upomínacieho konania

OBČIANSKE PRÁVO

11. Posúdenie počiatku premlčacej doby

12. Nadobudnutie nehnuteľnosti v čase, keď na základe právoplatných súdnych rozhodnutí bol ako vlastník nehnuteľností zapísaný v katastri nehnuteľností niekto iný

13. Vecné bremeno cesty

14. Účel finančného zadosťučinenia pri porušení práva spotrebiteľa

15. Existencia predkupného práva štátu

SPRÁVNE PRÁVO

16. Poskytnutie údajov z evidencie vozidiel

17. Zákaz predávať alebo podávať alkoholické nápoje osobám zjavne ovplyvneným alkoholom

18. Vylúčenie právomoci Sociálnej poisťovne na rozhodovanie o uplatniteľnej legislatíve

19. Nezákonná daňová kontrola a jej právny následok

20. K odopretiu súdnej ochrany zo strany súdu môže dôjsť jedine v prípade preukázania zjavného zneužitia práva, a to len výnimočne

Okrem toho máte na našom portáli výhodu koncentrácie všetkých zdrojov na jednom mieste:

• Najvyšší súd SR - 128.011 rozsudkov
• Ústavný súd SR - 45.514 rozhodnutí
• Krajské a okresné súdy SR - 374.432 rozsudkov
• EUR-LEX SR - 11.923 rozsudkov

Taktiež tu nájdete rozsudky Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Ústavního soudu ČR a rozsudky Vrchných a Krajských súdov ČR a EUR LEX ČR – spolu vyše 185.000 rozsudkov.

Vyskúšajte si našu revolučnú novinku na vyhľadávanie rozsudkov

                                                 na 2 týždne bezplatne

V prípade, že sa chcete zaregistrovať bezplatne na skúšku, napíšte nám.

S pozdravom
Tím Judikáty

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB