print

Dekanát fakulty

Dekanát

TAJOMNÍČKA pre oblasť hosp.-správ., ekon., miezd a ľudských zdrojov:

Ing. Julita Baboľová |
Ing. Julita Baboľová
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
julita.babolova@umb.sk
č. 125 
048 446 3125, 0918 610 137

SEKRETARIÁT DEKANA:

Iveta Ďuranová |
Iveta Ďuranová
Sekretárka, Sekretariát dekana 
Nepedagogická zamestnankyňa 
iveta.duranova@umb.sk
 
048 446 3106, 0918 610 135

Útvary dekanátu

Referát pedagogickej činnosti a soc. starostlivosti (študijné oddelenie):

Denné štúdium:

Božena Debnárová |
Božena Debnárová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
bozena.debnarova@umb.sk
č. 122 
048 446 3110, 0918 901 724

Eva Patrášová |
Eva Patrášová
Referentka, Študijné oddelenie - denné štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Eva.Patrasova@umb.sk
č. 121 
048 446 3222, 0918 901 720

Externé štúdium:

Jana Semjanová |
Jana Semjanová
Referentka, Študijné oddelenie - externé štúdium 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Jana.Semjanova@umb.sk
č. 123 
048 446 3121, 0918 610 132

Referát vedy, výskumu a rigorózneho konania:

Mgr. Michaela Lihanová |
Mgr. Michaela Lihanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Michaela.Lihanova@umb.sk
č. 118 
048 446 3118, 0918 610 133

Referát medzinárodných vzťahov, doktorandského štúdia a legislatívy

Ing. Beáta Brozmanová |
Ing. Beáta Brozmanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
beata.brozmanova@umb.sk
č. 117 
048 446 3116

Referát ekonomických činností:

Milada Pozníčková |
Milada Pozníčková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Milada.Poznickova@umb.sk
č. 115 
048 446 3117

Referát správy majetku, prevádzky a skladových činností:

Oľga Kováčová |
Oľga Kováčová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Olga.Kovacova@umb.sk
č. 120 
048 446 3120, 0918 610 134

Referát podateľne a pokladne:

Stella Vajdová |
Stella Vajdová
Referentka, Referát podateľne a pokladne 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Stella.Vajdova@umb.sk
č. 116 
048 446 3115

Referát informačných a komunikačných technológií:

Lakomcik Marian, Mgr. |
Lakomcik Marian, Mgr.
Referent, Informačné a komunikačné technológie 
Nepedagogický zamestnanec 
marian.lakomcik@umb.sk
č. 119 
048 446 3119

Sekretárky katedier:

Eva Kukulová |
Eva Kukulová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
eva.kukulova@umb.sk
č. 162 
048 446 3162, 0918 901 723

Alexandra Rýsová  |
Alexandra Rýsová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alexandra.rysova@umb.sk
161 
048 446 3161, 0915396381

Iveta Vraštiaková |
Iveta Vraštiaková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Iveta.Vrastiakova@umb.sk
č. 227 
048 446 3227, 0918 901 719

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB