print

Jaroslav Chovanec

Informácia u udelení Prémie za prínos k rozvoju slovenskej vedy Vladimírovi Segešovi

DOI: https://doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.107-108 

 

Citácia: CHOVANEC, J. Informácia u udelení Prémie za prínos k rozvoju slovenskej vedy Vladimírovi Segešovi. In Štát a právo [online]. 2021, vol. 8, no. 1, pp. 107-108 [cit. dátum citovania]. ISSN 2644-643X. Available at: https:/ /doi.org/10.24040/sap.2021.8.1.107-108 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela